Genel İdare Kurulu Kararı

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ
GENEL İDARE KURULU KARARI

Karar Sıra No: 07
Karar Tarihi: 24.11.2021

Anadolu Birliği Partisi Olağan Genel Kurulu 13 Aralık 2021 tarihinde çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamaz ise 14 Aralık 2021 çoğunluksuz olarak Kavaklıdere Büklüm Sokak No: 7/4 Çankaya / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısının yapılması için gerekli yasal işlemlerin tarafınızca yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

GÜNDEM:

    1. GÜN
1 - Yoklama ve Açılış
2 - Bir başkan, bir başkanvekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık divanı seçimi
3 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4 - Genel Başkanın konuşması
5 - Genel İdare Kurulu 2020-2021 yılları çalışma raporu, bilanço ve gelir-gider raporlarının  
      okunması
6 - Raporlar hakkında görüşmeler
7 - Çalışma raporu, bilanço ve gelir-gider tablosunun ayrı ayrı ibrası
8 - Dilek ve temenniler

    2. GÜN
09:00 - 12:00 Genel Başkanlık Seçimi
13:00 - 17:00 Genel İdare Kurulu Seçimi