Üyelik Başvurusu ile ilgili bazı bilgileri okumanızı öneririz.

Kimler Partilere Üye Olabilir?

Anayasa ve 2820 s. Kanun uyarınca;

On sekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı, bir siyasi partiye üye olabilir.

Başvuruda bulunan kişinin başka bir siyasi partide üyeliğinin bulunmaması, parti tüzük ile programlarını kabul etmesi ve üyelik aidatı ödemeyi taahhüt etmesi gerekir.

Parti Üyeliği Mümkün Olmayan Kişiler Kimlerdir?

2820 sayılı Kanun uyarınca;

  1. Başka bir siyasi partide üyeliği olanlar
  2. Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları
  3. Devlet memurları (Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsünde olmayan görevlileri)
  4. Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
  5. Silahlı Kuvvetler mensupları
  6. Yükseköğretim öncesi kurumlarda öğrenim gören öğrenciler
  7. Kamu hizmetlerinden yasaklılar
  8. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar
  9. Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar
  10. Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar
  11. Terör eyleminden mahkum olanlar
  12. Siyasi partilere üye olarak kaydedilemezler.

Not: Yükseköğretim elemanlarının ya da öğrencilerinin siyasi partilere üye olmaları mümkündür.

Üye Aidatlarını Yatırma Yöntemleri
Üyelik Sorgulama
Nasıl Üye Olunur?

© 2022 Anadolu Birliği Partisi. Designed by

Enter tuşu ile aramaya başlayın
Enter tuşu ile aramaya başlayın