Image

Parti Programı

  PARTİ PROGRAMINI PDF OLARAK İNDİR!

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ PROGRAMI

KURULUŞ İLKELERİMİZ
AMACIMIZ
YAPACAKLARIMIZ
1) AİLE BİRLİĞİ
2) TARIM BİRLİĞİ
3) EĞİTİM BİRLİĞİ
4) SAĞLIK BİRLİĞİ
5) DEMOKRASİ VE HUKUK BİRLİĞİ
HEDEFİMİZ
6) DIŞ SİYASET
7) GÖÇ SİYASETİ


ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ
KURULUŞ ve İLKELERİ
Anadolu Birliği Partisi 2 Ocak 2020 tarihinde kurulmuş olup,
Genel Başkanı BEDRİ YALÇIN’dır.
Anadolu Birliği Partisi Türkiye’nin 7 bölgesinde toplumsal huzur, güven, sevgi bağlarıyla
özüne dönmesi esasında kurulmuştur.
İlk kuruluş yeri Antalya, genel merkezi Başkent Ankara’dadır.
Kısaltılmış adı ABP’dir. Partinin ilkelerini ifade eden simgeleri 7 yıldız 7 bölgemizi iki elin
tokalaşması birlik beraberlik kırmızı renk bayrağımızın rengi, çivit mavi madde ve mananın
birleşmesidir.
AMAÇ
Anadolu Birliği Partisinin amacı
* Toplumsal barışı sağlayarak halkın zaten hakkı olan haklarını yaşamasını sağlamaktır.
* Öz değerlerimize kaynaklarımıza sahip çıkarak, refah düzeyimizi arttırmak.
* Korku kültürünün yerine sevgi ve güvende hissetme duygusuyla kişinin önce
kendiyle sulh olup, toplumda dalga dalga yayılarak “Yurtta Sulh Cihanda Sulh ”
Atatürk’ün ikesini tecelli ettirmek.
* Adaletle fırsat eşitliği sağlamak.
* ‘‘Patronumuz halktır’’ politikasıyla yapacaklarımızın ve yaptıklarımızın bilgisini
paylaşmak.
* Eğitim ve öğretimde öğrenci hayata atıldığında Bilim ve İlimle öğrendiklerini
uygulayabileceği, kaygısız özgüvenli yeni neslin devlet güvencesiyle sağlanması..
* Basının özüne dönüp, hür iradesiyle gerçek anlamda işini yapanların değer
kazanmasının sağlanması.
* Halkın bilgi kaynağı yayınlarda bilim ilim kişisel gelişim sağlayan motive eden güçlü
toplum algısının hatırlanmasını sağlayan, aile birliğini öne çıkarıp özendiren
programlara destek vermek.
* Eğriye alışıp doğruyu unuttuğumuz dönemi unutturmak.
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ
1) AİLE BİRLİĞİ
Ailede her bireyin üretime katılması sağlanacak ve aile gelir düzeyinin artması için kadının
üretime katılması teşvik edilecek. Evde üretim yapılacak faaliyetler desteklenecek yurtiçinde
ve yurt dışında talep görecek alanlar oluşturulacak. İnovasyon görsel basında teşvik edilip
beğenilen fikir sahibi ödüllendirilip, topyekün yapılması yayılması başta fikir sahibi ve
katılımcı olup üretime katılanların gelir kazanması sağlanacak. Türk kadını çalışkan ve
zekidir.Ekonomik ve toplum kısıtlamaları evde belirli görevler verilerek kapatmış ve
yetenekleri kısıtlamıştır. Özellikle TV de ne varsa toplum ona göre şekillenmektedir TV
kanalları topluma faydalı şekilde değerlendirmek için teşvik edilecektir.
Çalışan kadının çocuk yapma hakkının annelik sürecini yaşama hakkını huzurla geçirmesi,
bu arada işverenin de o dönemde mağdur olmaması için ortak çözüm üretimi yapılacaktır.
“Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Anne iş hayatına döndükten sonraki çocuğun yaş durumu dikkate alınarak çocuk gelişimi
bölümünde okuyan çocuk bakımında uzmanlık okuyan ve mezun gençlerden oluşan
devlet ve üniversite denetimli mahalle kreşleri oluşturulup, çocukların ve annenin güvende
olması sağlanacak.
“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini,
sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
2) TARIM BİRLİĞİ
Yerli tohuma geçilecek ziraat fakültelerinde okuyan gençlerin tarıma ait fikirleri ve katılımları
sağlanacak. Üretim arttırılacak, boş araziler tarım için değerlendirilecek. Sağlıklı kaliteli
üretim desteklenecek. Köylerde bununla ilgili eğitim verilecek.
Üretilen ürünlerin pazarlanması için her bölgede efendi derneklerinin kurulup devlet ve
üniversite gözetiminde ilk elden yapılması ve köylünün güvende olması sağlanacak
“Köylü milletin efendisidir..” Mustafa Kemal ATATÜRK
3) EĞİTİM BİRLİĞİ
Eğitim de çocukları öncelikli olarak bilim ve ilimle hayata hazırlamak temel ilkemizdir. Müfredat
tüm okullarda eşit olup, mahalle okullarına teşvik edilecek.
Eğitim kalitesi hepsinde eşit olacak fırsat eşitliği sağlanacak.Gün boyunca sadece kapatılıp
defter kitapla değil sosyalleşmesi görsel zekasının arttırılmasına yönelik eğitimler müfredata
eklenecek. İlkokul düzeyindeki çocukların okul şartlarında sokak oyunlarını oynama hakları
sağlanacak.
"Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını
savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız.
Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber
doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır."
Mustafa Kemal ATATÜRK
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ
4) SAĞLIK BİRLİĞİ
Sağlıklı toplum sağlıklı beslenirse oluşur. Bunun için gıdalarımızdaki , ağız temizliğinde
kullanılan ürünlerde da insan sağlığına özellikle beyin sağlığına zararlı olan tüm maddelerden
arındırılarak sunulması sağlanacaktır. Temel gıdamız ekmeğimizde ekşi mayalı doğal
ekmeğe dönülüp üretim tamamen titizlikle takip edilecektir.
Oboziteye sebep olan tüm etmenler ortadan kaldırılacak Bunun için ülkemizdeki değerli
uzmanlarımızdan ortak değerlendirmeler alınıp uygulamaya geçilecektir.
Görsel basında bununla ilgili ortak yayınlar yapılacaktır.
Hastanelerde özenli bakım mevcut şartların daha iyileştirilmesi için tıp fakültesi ortak çözüm
önerilerine başvurulacaktır.
Hastanelerde hasta sayısının azalması hedefimizdir..
“Kendine, devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve vazgeçilmez görevler verdiği Türk vatandaşının
sağlığı ve sağlamlığı, her zaman, üzerinde dikkatle durulacak millî sorunumuzdur.”
1937 Atatürk’ün S.D.I, s. 378)
"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!
Mustafa Kemal ATATÜRK
5) DEMOKRASİ VE HUKUK BİRLİĞİ
“Adalet Mülkün temelidir. Hz. Ömer
Hukukun üstünlüğünü herşeyden önce tutacağız. Adalet herkes için aynı olaması gerektiği
gibi olacaktır. Mevcut hukuk sistemizi akademisyenlerimizle işbirliği içerisinde düzenlemeler
yapılıp yargı tamamen bağımsız yapılacaktır. Toplumumuzun adalete ulaşmasını daha
ekonomik yollarla olmasını sağlayacağız.
Yolsuzlukla mücadele için ayrı birim oluşturup, caydırıcı çözümler üreteceğiz.
Hapishanelerde şartlar iyileştirilip, ıslah edilme yolundan gidilip, hapishanelerdeki insan
sayısının her geçen gün azalmasını hedeflemekteyiz.
6) DIŞ POLİTİKA
Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkemizle dış politikada barışçı, kararlı, güvenilir, istikrarlı, olarak
sorunların çözümüne odaklanıp, ülkemizi kriz ortamlarından uzaklaştıran diplomatik tarza
odaklanacağız.
Yolsuzluğu önlemek, mülkiyet haklarının güvenliği, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğünü
yönetişim yapısı çerçevesinde
İnsan hakları ve siyasi haklar, sosyal refah ölçüsü, sosyal sermaye, kişisel özgürlük, , kadın
hakları, eğitime erişim, sağlık hizmetine erişim ve demokrasi düzeyini verilerle sıkı takip
altına alacağız ilerlemeleri halkımızla paylaşacağız.
7) GÖÇ POLİTİKASI
Ülkemizde 5 milyon yabancı misafir bulunmaktadır.Ülkelerine dönmeleri için çözümler
üretip, uluslararası çözümleri de işbirliği içinde destekleyeceğiz.
HEDEFİMİZ
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.Buna inanıyoruz Ve ülkemizi Dünyanın en huzurlu ve mutlu
ülkeleri listesinde birinci sırada yapmak hedefimizdir.
Devlet millete hizmet etmekle mükelleftir. Devlet millet için vardır. Millet güçlü olursa devlet
güçlü olur. Anadolu birliği bu gücün anahtarı olacaktır

 

© 2022 Anadolu Birliği Partisi. Designed by

Enter tuşu ile aramaya başlayın
Enter tuşu ile aramaya başlayın